Instrukcja integracji systemu Grenton z klimatyzatorem Samsung z serii WindFree została załączona poniżej.