Uwaga! Przy tworzeniu poniższej instrukcji wykorzystano moduł Gate Modbus drugiej generacji (FW: 1.1.10-2140)!


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji rekuperatora Wanas z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Dokumentacja jest dostępna pod adresem: Wanas - dokumentacja


Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • biegu nawiewu;
  • biegu wywiewu;
  • temperatury powietrza wywiewanego;
  • temperatury powietrza nawiewanego.


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • Rekuperator Wanas (np. Wanas 555 V_XF) Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Utwórz obiekt wirtualny Modbus:2. Dla domyślnych ustawień rekuperatora - uzupełnij wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych w następujący sposób:

* Bieg nawiewu:* Bieg wywiewu:* Temperatura powietrza nawiewanego:* Temperatura powietrza wywiewanego:* Bieg strefy 1 (możliwy również zapis):
3. Tak utworzoną konfigurację prześlij do modułu Gate Modbus.