Niniejszy dokument przedstawia integracje systemu Grenton z falownikiem Huawei. Komunikacja pomiędzy systemem Smart Home Grenton a falownikiem odbywa się przy wykorzystaniu protokołu Modbus RTU