Aby sterować grupą rolet/żaluzji za pomocą jednego widgetu w aplikacji myGrenton, należy przygotować konfigurację zgodnie z poniższymi krokami: 

- ROLLER_SHUTTER – dla grupowego sterowania rolet bez kontroli pozycji,

- ROLLER_SHUTTER_V3 – dla grupowego sterowania rolet oraz żaluzji z kontrolą pozycji.


Widget ROLLER_SHUTTER 

1. Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody Start dla grupy rolet:

2. Po utworzeniu skryptu wyślij konfigurację do CLU:


3. Utwórz interfejs myGrenton i wybierz pusty widget ROLLER_SHUTTER. Skonfiguruj go w następujący sposób:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 4. Wyślij interfejs na telefon:


Poniżej został przedstawiony podgląd skonfigurowanego widgetu w aplikacji myGrenton: 


Widget ROLLER_SHUTTER_V3

1. Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody SetPosition dla grupy żaluzji:

gdzie par1 to parametr skryptu typu number:


2.  Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody SetLamelPosition dla grupy żaluzji:

gdzie par2 to parametr skryptu typu number.


3. Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody MoveUp dla grupy żaluzji:


4.  Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody MoveDown dla grupy żaluzji:


5. Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody Start dla grupy żaluzji:


6.Utwórz skrypt odpowiadający za wywołanie metody SetRollerBlocked dla grupy żaluzji:


7. Po utworzeniu skryptów wyślij konfigurację do CLU:

 

8. Utwórz interfejs myGrenton i wybierz pusty widget ROLLER_SHUTTER_V3. Skonfiguruj go w następujący sposób:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

9. Wyślij interfejs na telefon:

 


Poniżej został przedstawiony podgląd skonfigurowanego widgetu w aplikacji myGrenton:__________________________________________________________________________________________

Konfiguracja systemu została wykonana w środowisku Object Manager v1.6.1 (build 221101) na urządzeniach:

- CLU Z-Wave 2.0: fw. v5.09.02 (build 2208),

- Roller Shutter DIN 2.0: fw. v3.1.2.


Aplikacja myGrenton:

- Android: v1.4.2-221601,

- iOS: v1.8.2 (221400).