Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przykładu integracji licznika energii z Systemem Grenton Smart Home z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego ModBus RTU.


Licznik energii, który został użyty w tym przykładzie to ORNO OR-WE-504. Dokumentacja  jest dostępna pod adresem

Integracja ta pozwala nam na pobieranie takich informacji jak np:

 • wartość energii czynnej, biernej i pozornej.
 • wartość napięcia
 • wartość prądu
 • częstotliwości
 • moc


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

 • CLU Z-Wave
 • Gate ModBus
 • Licznik ORNO OR-WE-504Konfiguracja obiektów wirtualnych ModBus


 1. Dodajemy obiekt wirtualny ModBus
 2. Uzupełniamy wartości cech wbudowanych:  
 •   Napięcie • Natężenie prądu


 • Częstotliwość


 • Moc czynna • Energia czynna