Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji rekuperatora Komfovent (Ventia) z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Dokumentacja jest dostępna pod adresem: Komfovent - dokumentacja


Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury powietrza wywiewanego;
  • temperatury powietrza nawiewanego.


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • Rekuperator Komfovent (Ventia)Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:2. Dla domyślnych ustawień rekuperatora - uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych:

* Stan urządzenia:


* Tryb pracy:


* Temperatura powietrza nawiewanego:


* Temperatura powietrza wywiewanego:


* Zadana wilgotność:3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.