Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przykładu integracji licznika energii z Systemem Grenton Smart Home z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego ModBus RTU.


Licznik energii, który został użyty w tym przykładzie to EASTRON SMD630-Modbus V2. Dokumentacja  jest dostępna pod adresem

Integracja ta pozwala nam na pobieranie takich informacji jak np:

 • wartość energii czynnej, biernej i pozornej dla poszczególnych faz
 • wartość napięcia
 • częstotliwości
 • moc


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

 • CLU Z-Wave
 • Gate ModBus
 • Licznik SchneiderKonfiguracja obiektów wirtualnych ModBus

 1. Zgodnie z dokumentacją licznika wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację ModBus
 2. Dodajemy obiekt wirtualny ModBUs

        


    2. Uzupełniamy wartości cech wbudowanych:

 •     Moc faza pierwsza


 • Napięcie faza pierwsza


 • Natężenie faza pierwsza


 • Energia całkowitaOdczyt wartości rejestru w myGrenton