Aby odczytać ujemne wartości rejestrów Modbus, należy od odczytanej wartości z rejestru odjąć liczbę 65536

Poniżej przykład jak można to wykonać:


1. Tworzymy zmienną użytkownika, do której zostanie przekazany wynik działania w skrypcie2. Następnie przygotujemy skrypt:


if(ModBus->Rejestr_odczytu->RegisterValue>=32768) then
ModBus->temp=(ModBus->Rejestr_odczytu->RegisterValue-65536)/10
else
ModBus->temp=ModBus->Rejestr_odczytu->RegisterValue/10
end
C


3. Skrypt będzie wywoływany przez zdarzenie OnChange w obiekcie wirtualnym ModBus 

 4. Po wysłaniu konfiguracji, w cesze użytkownika powinna zostać zwrócona ujemna wartość: