Jeżeli na poprawność pomiaru temperatury negatywny wpływ mają czynniki zewnętrzne (np. czujnik 1-Wire umieszczony pod włącznikiem generującym ciepło) - może okazać się, że konieczne jest wykonanie kalibracji zmierzonej temperatury.


W celu wykonania kalibracji temperatury należy:


* utworzyć dwie zmienne w cechach użytkownika CLU:


gdzie:

calibration - wartość o jaką zostanie skalibrowana zmierzona temperatura,

calib_temp - wartość temperatury po kalibracji w °C* utworzyć skrypt:


CLU->calib_temp=CLU->x7501567_ONEW_SENSOR1->Value - CLU->calibration* wywołanie skryptu przypisać do zdarzenia OnValueChange w czujniku temperatury:Tak utworzoną konfigurację należy przesłać do jednostki CLU.


Uwaga! W obiekcie PANELSENSTEMP modułu Smart Panel od FW 6.01.08 dostępna jest cecha Calibration, która pozwala na automatyczną kalibrację temperatury o stałą wartość z zakresu -10 do +10 °C.