W sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu znajduje się kilka czujników temperatury, w bardzo prosty sposób można wyznaczyć średnią z wszystkich czujników.W tym celu należy:


* utworzyć dwie zmienne w cechach użytkownika CLU:


gdzie:
zmienna1 - służy do wyliczania średniej temperatury,
zmienna2 - zwraca wyliczoną średnią* utworzyć skrypt:


CLU->zmienna1=CLU->x7124735_ONEW_SENSOR1->Value+CLU->x7222015_ONEW_SENSOR1->Value+CLU->x7481087_ONEW_SENSOR1->Value+CLU->x7501567_ONEW_SENSOR1->Value
CLU->zmienna1=CLU->zmienna1/4
CLU->zmienna2=CLU->zmienna1
CLU->zmienna1=0* wywołanie skryptu przypisać do zdarzenia OnValueChange we wszystkich czujnikach temperatury, z których liczona jest średnia:


Tak utworzoną konfigurację należy przesłać do jednostki CLU.


Uwaga! Cechę o nazwie zmienna2 można wykorzystać jako źródło (Source) w obiekcie wirtualnym termostat po zaznaczeniu opcji "Pokaż wszystkie obiekty":