Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie integracji licznika energii elektrycznej z Systemem Grenton Smart Home poprzez protokół komunikacyjny Modbus RTU.


Licznik energii, który został użyty w tym przykładzie to F&F LE-03MW CT. Dokumentacja  jest dostępna pod adresem:
https://www.fif.com.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=1093


Zgodnie z instrukcją - domyślne ustawienia wyglądają następująco:
* adres: 1;
* prędkość komunikacji: 9600;
* bity stopu: 1;
* parzystość: EVEN.

Integracja pozwala na odczyt takich wartości jak np.:

  • wartość energii czynnej oraz biernej (całkowitej, pobranej i oddanej);
  • wartość napięcia oraz prądu dla poszczególnych faz;
  • wartość mocy czynnej, biernej oraz pozornej;
  • częstotliwość.


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebne są:

  • CLU Z-Wave
  • Gate Modbus
  • Licznik F&F LE-03MW CTKonfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


Zgodnie z dokumentacją licznika wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację Modbus

  1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus: 
    2. Wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych uzupełniamy w następujący sposób:

* Całkowita energia czynna

* Całkowita energia bierna

* Napięcie fazy L1

* Prąd fazy L1

* Całkowita moc czynna


* Całkowita moc bierna

* Całkowita moc pozorna


* Częstotliwość


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus. Po przesłaniu cechy Value obiektów wirtualnych powinny przyjąć odpowiednie wartości.