Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji klimatyzatorów z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem IntesisBox'a oraz protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Klimatyzator, który został wykorzystany w poniższym przykładzie to Fujitsu Air Conditioner ARYG09LLTA. 

Dokumentacja IntesisBox FJ-RC-MBS-1 jest dostępna pod adresem:
https://cdn.hms-networks.com/docs/librariesprovider11/manuals-design-guides/user-manuals/ac-interfaces/user-manual-inmbsfgl001r000.pdf?sfvrsn=3c3350d7_4


Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury zadanej oraz jej zmianę;
  • temperatury zewnętrznej.


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • klimatyzator,  Fujitsu Air Conditioner ARYG09LLTA.


Uwaga! W dokumentacji IntesisBox'a znajduje się informacja o tym, że naścienne panele sterownicze podłączone do IntesisBox'a mogą pełnić funkcję Mastera. Takie połączenie może blokować komunikację z modułem Gate Modbus.


Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:2. Wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych uzupełniamy w następujący sposób:

* Stan urządzenia:

Uwaga! Adres urządzenia oraz prędkość transmisji ustawiamy za pomocą DIP-Switch'a S3. Szczegółowy opis znajdziemy w dokumentacji. Domyślnie ustawiony jest brak bitu parzystości oraz 2 bity stopu. 


* Tryb pracy:

* Temperatura zadana:


* Temperatura zewnętrzna:


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.