Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji rekuperatora Thessla Green z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Rekuperator, który został użyty w tym przykładzie to AirPack Home 400. Dokumentacja jest dostępna pod adresem:
https://thesslagreen.com/wp-content/uploads/MODBUS_USER_AirPack_Home_06.2021.01.pdf

Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury powietrza zewnętrznego;
  • temperatury powietrza nawiewanego.


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • Rekuperator Thessla GreenKonfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:


2. Dla domyślnych ustawień rekuperatora - uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych:

* Stan urządzenia:


* Tryb pracy:

* Temperatura powietrza zewnętrznego:

Do odczytu ujemnych wartości temp. należy przygotować skrypt. Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://support.grenton.pl/pl/support/solutions/articles/35000190973-ujemne-warto%C5%9Bci-w-rejestrach-modbus* Temperatura powietrza nawiewanego:


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.