UWAGA! Chcąc korzystać z funkcjonalności obiektu wirtualnego PresenceSensor, należy posiadać CLU Z-Wave 2.0 z FW v5.07.01 (lub wyższym) oraz Object Manager v1.4.0 (lub wyższy).W celu utworzenia obiektu wirtualnego PresenceSensor należy:

1. Zaznaczyć CLU, w ramach którego ma się znaleźć wspomniany obiekt wirtualny, a następnie z menu górnego wybrać opcję "Dodaj obiekt CLU":2. W otwartym oknie wyboru odszukać i wybrać obiekt PresenceSensor:


a następnie nadać mu nazwę:3. Na ekranie pojawi się okno właściwości nowo utworzonego obiektu PresenceSensor, w którym znajdują się trzy zakładki - Sterowanie, Zdarzenia, Cechy wbudowane:


4. W cechach wbudowanych należy podać czas, po którym cecha PresenceDetected zostanie ustawiona na 0 i wywołane zostanie zdarzenie OnTimeout:5. Do zdarzenia OnPresenceDetected - w tak utworzonym obiekcie - należy przypisać komendę, która zostanie wykonana po wykryciu ruchu, np. zapalenie światła sterowanego przez wyjście przekaźnikowe:6. Do zdarzenia OnTimeout należy przypisać komendę, która zostanie wykonana po upływie czasu (ustawionego w cesze Timeout) od ostatniego wykrycia obecności:


7. Do odpowiedniego zdarzenia obiektu, do którego podpięta została czujka ruchu, należy przypisać wywołanie metody DetectPresence:

8. Zakładając, że czujnik ruchu ma zapalać światło od zachodu do wschodu słońca, to uruchomienie oraz zatrzymanie tak utworzonego obiektu wirtualnego można przypisać do zdarzeń OnSunrise/OnSunset obiektu wirtualnego SunriseSunsetCalendar: