UWAGA! Chcąc korzystać z funkcjonalności obiektu wirtualnego SunriseSunsetCalendar, należy posiadać CLU Z-Wave 2.0 z FW v5.07.01 (lub wyższym) oraz Object Manager v1.4.0 (lub wyższy).W celu utworzenia obiektu wirtualnego SunriseSunsetCalendar należy:

1. Zaznaczyć CLU, w ramach którego ma się znaleźć wspomniany obiekt wirtualny, a następnie z menu górnego wybrać opcję "Dodaj obiekt CLU":2. W otwartym oknie wyboru odszukać i wybrać obiekt SunriseSunsetCalendar:


a następnie nadać mu nazwę:3. Na ekranie pojawi się okno właściwości nowo utworzonego obiektu SunriseSunsetCalendar, w którym znajdują się trzy zakładki - Sterowanie, Zdarzenia, Cechy wbudowane:4. W cechach wbudowanych należy podać długość oraz szerokość geograficzną:


a następnie uruchomić obiekt wirtualny poprzez ustawienie wartości początkowej On dla cechy State:


W sytuacji, gdy cecha State przyjmuje wartość Off zdarzenia OnSunrise, OnSunset, OnSunriseSunsetChange nie są generowane.5. Po przesłaniu konfiguracji do CLU wartości cech wbudowanych wyglądają następująco:


Cechy SunriseLocal oraz SunsetLocal zwracają informację na temat godziny wschodu/zachodu słońca w zależności od ustawionej strefy czasowej.

Odświeżanie wartości SunriseLocal, SunsetLocal odbywa się o północy czasu lokalnego.6. Tak utworzony obiekt wirtualny może posłużyć m.in. do podnoszenia rolet o wschodzie i opuszczania ich po zachodzie słońca lub uruchamiania i zatrzymywania obiektu wirtualnego PresenceSensor: