Tworzenie skryptów w trybie tekstowym daje możliwość tworzenia zmiennych typu string poprzez dodanie do nich wartości innych zmiennych. 


W tym przykładzie posłużymy się poniższym skryptem:

CLU->variable1 = CLU->Date .. CLU->Time
CLU->variable2 = CLU->Date .. " " .. CLU->Time
CLU->variable3 = "Date: " .. CLU->Date .. ", Time: " .. CLU->Time

gdzie:
variable1, variable2, variable3 to cechy użytkownika na CLU:Po przesłaniu konfiguracji do CLU oraz wywołaniu wspomnianego skryptu zmienne variable1, variable2 oraz variable3 wyglądają następująco:Taka funkcjonalność jest przydatna między innymi podczas wysyłania przez moduł Gate HTTP zapytań wymagających podania tockenów, które cyklicznie się zmieniają: