UWAGA! Chcąc korzystać z funkcjonalności powiadomień Push, należy posiadać Object Manager v1.3.3 (lub wyższy) oraz aplikację (Android) myGrenton v1.1.9 (lub wyższą) lub (iOS) myGrenton v1.3.0 (lub wyższą). Dodatkowo CLUZ musi mieć możliwość łączenia się z chmurą (cechy wbudowane UseCloud oraz CloudConnection muszą mieć wartość true).


W celu utworzenia powiadomienia Push należy:
1. Zaznaczyć CLU, w ramach którego ma się znaleźć wspomniany obiekt wirtualny, a następnie z menu górnego wybrać opcję "Dodaj obiekt CLU":2. W otwartym oknie wyboru odszukać i wybrać obiekt Push:


a następnie nadać mu nazwę:3. Na ekranie pojawi się okno właściwości nowo utworzonego powiadomienia Push, w którym znajdują się trzy zakładki - Sterowanie, Zdarzenia, Cechy wbudowane:4. W cechach wbudowanych należy wpisać nagłówek i treść powiadomienia Push:


Można również zmienić wartość odstępu czasu pomiędzy kolejnymi notyfikacjami.5. Tak utworzony obiekt wirtualny należy przypisać do zdarzenia w wybranym obiekcie (np. zdarzenie OnSwitchOff obiektu DIN1 modułu I/O 8/8):

6. Następnie należy przesłać konfigurację do CLU oraz przejść do ustawień interfejsu myGrenton:7. Po kliknięciu ikony pojawi się okno z ustawieniami interfejsu:8. W pozycji "Obiekty notyfikacji push" należy wybrać notyfikacje, które chcemy aktywować w danym interfejsie myGrenton, a następnie wysłać interfejs na urządzenie mobilne:9. Po poprawnym przesłaniu interfejsu na urządzenie z aplikacją myGrenton, w jego ustawieniach należy zezwolić na otrzymywanie powiadomień Push:


10. Od tego momentu wyłączenie wejścia Kontaktron_drzwi_DIN1 powoduje pojawienie się powiadomienia Push:UWAGA! Wysłanie większej ilości powiadomień z jednego obiektu Push skutkuje dodaniem ich do kolejki i pojawianiem się na urządzeniu w odstępach czasu określonych cechą Interval. Jednocześnie w kolejce do wysłania może znajdować się maksymalnie 10 wiadomości. Jeśli w kolejce pojawi się więcej niż 10 wiadomości, wygenerowane zostanie zdarzenie przepełnienia kolejki OnOverflow, a na urządzenie zostanie wysłane ostatnie 10 wiadomości. UWAGA! Wiadomości wysłane z różnych obiektów Push dotrą do urządzenia jednocześnie.