Bazując na poprzedniej instrukcji: Gate HTTP - integracja z zamkiem Tedee poniżej przedstawiona została możliwość sterowania zamkiem Tedee z poziomu aplikacji myGrenton.W tym celu należy:


1. Utworzyć interfejs myGrenton poprzez wybranie opcji „Dodaj interfejs myGrenton”:2. Wprowadzić nazwę interfejsu i wybrać „OK”:3. W pole interfejsu przeciągnąć widżet „Scena” znajdujący się po prawej stronie:4. Dwukrotnie kliknąć we wspomniany widżet i przypisać do „Akcja kliknij” wywołanie odpowiedniego skryptu (klikając w polu „Wartość”):

 

 5. W analogiczny sposób utworzyć widżety dla zamykania drzwi oraz odciągnięcia zapadki (opcjonalnie). Każdy z widżetów posiada możliwość wyboru obrazu tła oraz jego koloru, a także zmianę nazwy – Etykiety:6. Dodatkowo w interfejsie mogą znaleźć się informacje na temat ID zamka, poziomu naładowania baterii oraz jego stanu. W tym celu należy w pole interfejsu przeciągnąć widżet „Wartość”, który znajduje się po prawej stronie:7. Dwukrotnie kliknąć we wspomniany widżet i odpowiednio uzupełnić jego pola:8. Chcąc wyświetlić stan zamka w formie tekstowej, należy utworzyć na CLU następujący skrypt:

local a = tostring(Gate_HTTP->tedee_lock_state)

if(a=="nil") then
  CLU_2->state_txt="Rozłączony"
elseif(Gate_HTTP->tedee_lock_state==2) then
  CLU_2->state_txt="Otwarty"
elseif(Gate_HTTP->tedee_lock_state==3) then
  CLU_2->state_txt="Niedomknięty"
elseif(Gate_HTTP->tedee_lock_state==4) then
  CLU_2->state_txt="Otwieranie"
elseif(Gate_HTTP->tedee_lock_state==5) then
  CLU_2->state_txt="Zamykanie"
elseif(Gate_HTTP->tedee_lock_state==6) then
  CLU_2->state_txt="Zamknięty"
elseif(Gate_HTTP->tedee_lock_state==7) then
  CLU_2->state_txt="Odciągnięty"
else
  CLU_2->state_txt="Błąd"
end

 
 
gdzie zmienna state_txt to zmienna utworzona w cechach użytkownika na CLU:


9. Skrypt powinien być wywoływany cyklicznie (nie częściej niż co 10 sekund) przez obiekt wirtualny Timer razem ze skryptem Tedee_LockID_req:


Start Timera należy przypisać do zdarzenia OnInit w CLU:10. Wspomnianą zmienną state_txt należy ustawić w widżecie „Wartość”:
11. Tak utworzony interfejs należy przesłać na telefon wybierając opcję „Wyślij na telefon interfejs myGrenton”: