Chcąc wykonać konwersję UnixTime do czasu lokalnego można wykorzystać zewnętrzny serwis, np.: https://unixtime.co.za/


Według przykładu znajdującego się na stronie zapytanie API powinno wyglądać następująco:
API call: https://showcase.api.linx.twenty57.net/UnixTime/fromunix?timestamp=1549892280


Poniżej opisujemy, jak w prosty sposób można wykonać wspomnianą konwersję. W przykładzie posłużymy się danymi na temat wschodu słońca uzyskanymi z serwisu OpenWeatherMap - przykład pobierania danych znajduje się w linku:
https://support.grenton.pl/pl/support/solutions/articles/35000164999-gate-http-pobieranie-danych-z-serwisu-openweathermap


 • Należy utworzyć obiekt wirtualny HttpRequest:

 • W obiekcie HttpRequest należy ustawić następujące parametry:

  Gdzie:
  Host: https://showcase.api.linx.twenty57.net
  Path: /UnixTime/fromunix
  QueryStringParams: \z

  Uwaga! Cecha QueryStringParams zostanie ustawiona za pomocą skryptu na podstawie danych uzyskanych z serwisu OpenWeatherMap.

 • W kolejnym kroku należy utworzyć cechę użytkownika typu string:

 • Następnie należy przygotować skrypt:
  GATE_HTTP->sunrise_local = GATE_HTTP->unix_conv_sunrise->ResponseBody


 • Utworzony skrypt należy przypisać do zdarzenia OnResponse w obiekcie wirtualnym HttpRequest:

 • Dodatkowo należy utworzyć skrypt, który będzie ustawiał wartość cechy QueryStringParams:

  local val_sunrise = tostring(GATE_HTTP->owm_sunrise + GATE_HTTP->owm_timezone)
  local content = "timestamp=" .. val_sunrise
  
  GATE_HTTP->unix_conv_sunrise->SetQueryStringParams(content)
  GATE_HTTP->unix_conv_sunrise->SendRequest()


 • Następnie należy przesłać konfigurację do CLU.

 • Po poprawnym przesłaniu konfiguracji należy odczytać informacje z serwisu OpenWeatherMap.

 • W kolejnym kroku należy wywołać skrypt odpowiadający za ustawienie cechy QueryStringParams oraz wysłanie żądania.

 • Po wywołaniu skryptu cecha StatusCode powinna przyjąć wartość 200:

 • Wartość cechy użytkownika powinna przyjąć odpowiednią wartość:

 • Uzyskane dane można wyświetlić w aplikacji mobilnej, na Smart Panelu lub wykorzystać do tworzenia logiki w systemie (np. ustawiania reguł w obiekcie wirtualnym Kalendarz).