Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przykładu integracji stacji pogodowej z Systemem Grenton Smart Home z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego ModBus RTU. 


Stacja pogodowa, która została użyta w tym przykładzie to ELSNER ELEKTRONIK P03/3 ModBus. 

Integracja ta pozwala nam na pobieranie takich informacji jak np:

 • wartość temperatury
 • pomiar nasłonecznienia z trzech kierunków - wschód, zachód, południe
 • prędkość wiatru
 • wykrycie opadów atmosferycznych


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

 • CLU Z-Wave
 • Gate ModBus
 • Stacja pogodowa P03/3 ModBusKonfiguracja obiektów wirtualnych ModBus

 1. Zgodnie z dokumentacją stacji wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację ModBus
 2. Dodajemy obiekty wirtualne ModBus

        


    3. Uzupełniamy wartości cech wbudowanych:


 • Opady

 • Temperatura


Do odczytu ujemnych wartości temp. należy przygotować skrypt. Szczegóły znajdziesz tutaj:

https://support.grenton.pl/pl/support/solutions/articles/35000190973-ujemne-warto%C5%9Bci-w-rejestrach-modbus


 • Prędkość wiatru

 • Nasłonecznienie południe

 • Nasłonecznienie wschód

 • Nasłonecznienie zachód

Odczyt wartości rejestrów w aplikacji myGrenton  1. Tworzymy interfejs z widetami Wartość


2. Pole Stan uzupełniamy cechą Value odpowiedniego rejestru.


Podobnie postępujemy z każdym parametrem, który chcemy zwizualizować.