Jeśli chcemy wykorzystać w systemie informacje na temat pogody, wschodu lub zachodu słońca, możemy użyć do tego celu zewnętrznego serwisu, np.: https://openweathermap.org/

Według przykładu na stronie https://openweathermap.org/current, zapytanie API wygląda następująco:
API call: api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city name}&appid={your api key}


Poniżej opisujemy, jak w prosty sposób można uzyskać wspomniane informacje:

 • Należy utworzyć obiekt wirtualny HttpRequest:
   
 • W obiekcie HttpRequest należy ustawić następujące parametry:

  Gdzie:
  Host: api.openweathermap.org
  Path: /data/2.5/weather
  QueryStringParams: q=Krakow&appid={your api key}

  Uwaga! Klucz api otrzymuje się po założeniu konta na stronie https://home.openweathermap.org/users/sign_up

 • W kolejnym kroku należy utworzyć cechy użytkownika typu string oraz number:

 • Następnie należy przygotować skrypt:
  local resp = GATE_HTTP->open_weather_map->ResponseBody
  
  GATE_HTTP->owm_lon = resp.coord.lon
  GATE_HTTP->owm_lat = resp.coord.lat
  GATE_HTTP->owm_weather_main = resp.weather[1].main
  GATE_HTTP->owm_weather_desc = resp.weather[1].description
  GATE_HTTP->owm_weather_base = resp.base
  GATE_HTTP->owm_temp = resp.main.temp
  GATE_HTTP->owm_temp_min = resp.main.temp_min
  GATE_HTTP->owm_temp_max = resp.main.temp_max
  GATE_HTTP->owm_pressure = resp.main.pressure
  GATE_HTTP->owm_humidity = resp.main.humidity
  GATE_HTTP->owm_visibility = resp.visibility
  GATE_HTTP->owm_wind_speed = resp.wind.speed
  GATE_HTTP->owm_wind_deg = resp.wind.deg
  GATE_HTTP->owm_cloud_all = resp.clouds.all
  GATE_HTTP->owm_country = resp.sys.country
  GATE_HTTP->owm_sunrise = resp.sys.sunrise
  GATE_HTTP->owm_sunset = resp.sys.sunset
  GATE_HTTP->owm_timezone = resp.timezone
  GATE_HTTP->owm_city = resp.name

 • Utworzony skrypt należy przypisać do zdarzenia OnResponse w obiekcie wirtualnym HttpRequest:

 • Następnie należy przesłać konfigurację do CLU.
 • Po poprawnym przesłaniu konfiguracji, w zakładce sterowanie obiektu wirtualnego HttpRequest należy wywołać metodę SendRequest:

 • Po wywołaniu metody cecha StatusCode powinna przyjąć wartość 200:

 • Wartości cech użytkownika powinny przyjąć odpowiednie wartości:

 • Dla porównania - odpowiedź na zapytanie wklejone w oknie przeglądarki internetowej:

 • Uzyskane dane można wyświetlić w aplikacji mobilnej, na Smart Panelu lub wykorzystać do tworzenia logiki w systemie.