Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przykładu integracji licznika energii z Systemem Grenton Smart Home z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego ModBus RTU.


Licznik energii, który został użyty w tym przykładzie to Schneider IEM3155. Dokumentacja  jest dostępna pod adresem

Integracja ta pozwala nam na pobieranie takich informacji jak np:

  • wartość energii czynnej, biernej i pozornej dla poszczególnych faz
  • wartość napięcia, częstotliwości
  • ilość impulsów odczytanych przez wejście impulsowe


Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • CLU Z-Wave
  • Gate ModBus
  • Licznik SchneiderKonfiguracja obiektów wirtualnych ModBus

  1. Zgodnie z dokumentacją licznika wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację ModBus
  2. Dodajemy obiekt wirtualny ModBUs

        


    2. Uzupełniamy wartości cech wbudowanych:

    


Według karty użytkownika, wartość energii całkowitej można odczytać z rejestru nr. 45100, ale aby wartość rejestru została prawidłowo odczytana, należy odjąć offset (1). W tym przypadku wprowadzimy adres 45099

Tak należy postępować z każdym adresem rejestru.