Jeśli chcemy w systemie wykorzystać takie informacje jak wschód słońca i zachód słońca, możemy użyć do tego celu np. serwisu: https://sunrise-sunset.org/ 

 

Według przykładu na stronie https://sunrise-sunset.org, zapytanie API wygląda następująco:

API call: https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=36.7201600&lng=-4.4203400


W poniższych krokach opisujemy ja łatwo można to wykonać:

 •  Aby zastosować moduł Gate do odbierania zapytań, należy utworzyć obiekt wirtualny HttpRequest.
  HttpRequest - służy do wysyłania zapytań HTTP (typu GET, POST) do określonego hosta. Obsługiwane są standardowe Typy zawartości (content-type) m.in. JSON, XML

 • W obiekcie HttpRequest należy ustawić następujące parametry:


  Parametry cech są pobierane z ścieżki, którą już wcześniej widziałeś: https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=36.7201600&lng=-4.4203400
  Host: https://api.sunrise-sunset.org
  Path: /json
  QueryStringParams: lat=36.7201600&lng=-4.4203400

 • W kolejnym kroku należy utworzyć cechy użytkownika typu string

 • Następnie przygotuj skrypt:
  local resp=GateHttp->HttpRequest->ResponseBody
  GateHttp->sunrise=resp.results.sunrise
  GateHttp->sunset=resp.results.sunset
  GateHttp->solar_noon=resp.results.solar_noon
  GateHttp->day_length=resp.results.day_length
  GateHttp->civil_twilight_begin=resp.results.civil_twilight_begin
  GateHttp->civil_twilight_end=resp.results.civil_twilight_end
  GateHttp->nautical_twilight_begin=resp.results.nautical_twilight_begin
  GateHttp->nautical_twilight_end=resp.results.nautical_twilight_end
  GateHttp->astronomical_twilight_begin=resp.results.astronomical_twilight_begin
  GateHttp->astronomical_twilight_end=resp.results.astronomical_twilight_end


 • Skrypt przypisz do zdarzenia OnResponse w obiekcie wirtualnym HttpRequest
 • Wyślij konfiguracje
 • W zakładce sterowanie obiektu wirtualnego HttpRequest wywołaj metodę SendRequest
 • Wartość cechy Status Code powinna mieć wartość 200

  A wartości cech użytkownika powinny zostać zaktualizowane:

  Teraz te dane możesz wyświetlić na aplikacji mobilnej, Smart Panelu lub wykorzystać do tworzenia logiki w systemie.