W naszych instalacjach często pojawiają się czujniki ruchu, które są montowane niezależnie od systemu alarmowego. Sensory te można podłączyć do modułów wyposażonych w wejścia np. Digital IN, I/O 8/8, I/O 2/2

Poniżej zamieszczamy przykłady czujników, które można z powodzeniem zintegrować z Systemem Grenton:


ProducentModel
SatelAQUA Ring
AQUA PLUS
DSC
LC100 
Optex 
SX-360Z
CROW 
SRX 360/X