System Grenton można zintegrować z klimatyzatorami, które komunikują się z jednym z obsługiwanych przez system Grenton standardów komunikacji. 

Do najczęściej wykorzystywanych w takich systemach należą:

  1. Podczerwień - integracja odbywa się przez moduł Extender IR Z-wave IR EXTENDER ZXT-310 dostępny na platformie B2B
  2. MODBUS RTU  - integracja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu bramke Gate ModBus