Poniższe grafiki przedstawiają rozmieszczenie poszczególnych przewodów magistrali TF-Bus:

  • A i B - przewody komunikacyjne;
  • Vcc i GND - zasilanie magistrali.
Złącze na tasiemce łączeniowej:

Złącze na module: