Jeśli twoja aplikacja myGrenton nie nawiązuje połączenia z systemem przez chmurę - Grenton Cloud to:1.  Sprawdź czy w cechach wbudowanych CLU, cecha UseCloud jest ustawiona na "True".

Gdy CLU nawiążę połączenie - wartość cechy CloudConnection powinna przyjąć wartość "True".


 


2.  Gdy mimo poprawnego ustawienia cechy UseCloud, komunikacja nie została nawiązana - sprawdź czy ustawienia bramy sieciowej dla projektu są zgodne z ustawieniami Routera. 

Aby dokonać zmian ustawienia bramy, wykonaj CLU Discovery i wypełnij pole "Brama" odpowiednim adesem.