Poniżej znaleźć można instrukcję podstawowej konfiguracji Grenton Smart Panel.