W systemie Grenton sterowanie ogrzewaniem realizowane jest w oparciu o wirtualny obiekt Termostat. Obiekt ten z powodzeniem może zostać wykorzystany do sterowania ogrzewaniem podłogowym. W tego typu rozwiązaniu kluczową kwestią jest zabezpieczenie podłogi przed przegrzaniem. Zbyt wysoka temperatura może wpłynąć niekorzystnie na materiał, z którego wykonana jest posadzka oraz obniżyć komfort korzystania z tego typu ogrzewania.


Do zrealizowania tej funkcjonalności potrzebujesz:

 • jednostka centralna CLU - w przykładowym projekcie nazwana CLU
 • dwa czujniki temperatury 
  • montowany w podłodze np. Dalllas DS18B20 - w przykładowym projekcie nazwany temp_sensor_floor,
  • montowany w miejscu pomiaru temperatury odczuwalnej (1,2-1,5 m) np. czujnik temperatury w panelu dotykowym, Dalllas DS18B20  - w przykładowym projekcie nazwany temp_sensor_room
 • moduł analogowy do obsługi czujników 1-Wire 
 • moduł wyjściowy do sterowania zaworem - przekaźnikowy RELAY lub analogowy ANALOG 0-10V - w przykładowym projekcie wykorzystano moduł wyjść przekaźnikowych; sterowane wyjście nazwano valve,
 • środowisko do tworzenia logiki sytemu Object Manager

Realizowanie wspomnianej funkcjonalności wymagać będzie utworzenia:

 • skryptu - w przykładowym projekcie nazwany floor_temp_check
 • obiektu wirtualnego Termostat - w przykładowym projekcie nazwany thermostat
 • zmiennej globalnej przetrzymującej maksymalną dopuszczalną wartość temperatury podłogi - w przykładowym projekcie nazwana max_floor_temp


Konfiguracja jednostki centralnej CLU

        1. Dwukrotnie kliknij w ikonę CLU aby wejść do ustawień modułu

        2. Wejdź do zakładki "Cechy użytkownika" i stwórz zmienną globalną typu number:

 • max_temp - maksymalna dopuszczalna temperatury podłogi

(Kliknij aby powiększyć)


Maksymalna dopuszczalna wartość temperatury podłogi w strefie stałego przebywania może się różnić w zależności od materiału, z którego wykonana jest podłoga. Zapoznaj się z dokumentacją producenta posadzki. Najczęściej przyjmowana wartość maksymalnej temperatury wynosi 29-30°C.


Wirtualny obiekt THERMOSTAT

        1. Kliknij w symbol zegara aby przejść do okna tworzenia wirtualnych obiektów. 


        2. Z rozwijanej listy wybierz pozycję "Thermostat". Obiekt ten wykorzystywany będzie do zarządzania temperaturą w danej strefie grzewczej.

        3. Jako źródło obiektu wskaż czujnik temperatury odpowiedzialny za pomiar odczuwalnej temperatury danej strefy grzewczej, jako odbiornik wyjście odpowiedzialne za sterowanie zaworu lub siłownika ogrzewania podłogowego - w analizowanym przypadku zawór valve. 


Jeżeli wszystkie kroki zostały przeprowadzone poprawnie, okno termostatu w zakładce Cechy wbudowane powinno prezentować się jak niżej.


(Kliknij aby powiększyć)


4. Szczegółową instrukcję konfigurowania obiektu wirtualnego Thermostat można znaleźć na naszym portalu wsparcia: Obiekt wirtualny Thermostat


5. Zatwierdź zmiany przyciskiem OKKonfiguracja logiki

        1. Utwórz skrypt zarządzający pracą. W analizowanym przypadku nazwany "floor_temp_check"

(Kliknij aby powiększyć)


        2. Utwórz skrypt realizujący logikę systemu korzystając z zasobnika Komponenty po prawej stronie okna oprogramowania Object Manager. Informacje jak tworzyć skrypty w systemie Grenton możesz znaleźć TUTAJ. Połączenia i warunki logiczne między utworzonymi blokami funkcyjnymi powinny wyglądać jak pokazano na schemacie poniżej:(Kliknij aby powiększyć)

Poniżej znajduje się pełna lista komponentów oraz procedura ich tworzenia.

 • Warunek > temp_sensor_floor > Cechy wbudowane: Value > Warunek logiczny: ">=" > Wartość: Cecha > CLU > Cechy zdefiniowane: max_floor_temp
   Sprawdzenie czy temperatura podłogi osiągnęła wartość dopuszczalnej maksymalnej temperatury podłogi

(Kliknij aby powiększyć)

 • Akcja > Obiekt wirtualny: thermostat > Metoda: Stop()
  Wyłączenie działania termostatu

(Kliknij aby powiększyć)


 • Akcja > Obiekt wirtualny: thermostat > Metoda: Start()
      Włączenie działania termostatu

(Kliknij aby powiększyć)


Powyższa logika w trybie tekstowym prezentuje się jak niżej:

if(CLU->temp_sensor_floor->Value>=CLU->max_floor_temp) then
CLU->thermostat->Stop()
else
CLU->thermostat->Start()
end


        3.  Zatwierdź zmiany przyciskiem OKKonfiguracja urządzeń wejścia/wyjścia

        1. Na liście modułów dwukrotnie kliknij w obiekt temp_sensor_floor i w zakładce Zdarzenia do zdarzenia OnChange przypisz komendę uruchamiającą wcześniej utworzony skrypt.


(Kliknij aby powiększyć)


Pole "Przypisanie komendy" wyglądać będzie wówczas jak niżej:


(Kliknij aby powiększyć)


        2. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK

Wysyłanie konfiguracji do systemu


Po wprowadzeniu wszystkich zmian wyślij konfigurację do CLU za pomocą poniższego przycisku na pasku narzędzi: