Poniżej znaleźć można instrukcję narzędzia do zarządzania pracą systemu Grenton - obiektu wirtualnego Regulator PID.