Obiekt wirtualny termostat można wykorzystać do sterowania zarówno ogrzewaniem, jak i chłodzeniem.


W załączniku znajdziesz instrukcję konfiguracji obiektu wirtualnego Termostat, a poniżej tutorial. Instrukcja dotyczy obszaru oprogramowania do tworzenia logiki systemu Grenton - Object Manager: 
Powiązane filmy: