Poniżej znaleźć można instrukcję narzędzia do zarządzania temperaturą w systemie Grenton - obiektu wirtualnego Termostat. Instrukcja dotyczy obszaru oprogramowania do tworzenia logiki systemu Grenton - Object Manager.