1. Na liście urządzeń wykorzystywanego projektu podłączonych do systemu dwukrotnie kliknij w nazwę jednostki centralnej CLU.

  2. W oknie zarządzania jednostką centralną przejdź do zakładki „Cechy wbudowane

  3. Na końcu listy cech znajduje się cecha „FirmwareVersion”, której wartość jest aktualną wersją oprogramowania jednostki centralnej.