System Grenton można połączyć z dowolnym urządzeniami kompatybilnym z obsługiwanymi przez nas standardami. 

Na tę chwilę system Grenton może komunikować się w standardach:


  • Wyjść/wejść bezpotencjałowych
  • Wyjść/wejść analogowych 0-10V
  • Z-Wave
  • Bluetooth Low Energy (BLE) - beacony BLE
  • 1-Wire
  • Modbus RTU
  • Protokoły http (JSON, POST, GET);