System Grenton można połączyć z dowolnym urządzeniami kompatybilnym z obsługiwanymi przez nas standardami. 

Na tę chwilę system Grenton może komunikować się w standardach:

  • Wyjść/wejść bezpotencjałowych
  • Wyjść/wejść analogowych 0-10V
  • Z-Wave
  • Bluetooth Low Energy (BLE) - beacony BLE
  • 1-Wire


Obecnie trwają prace nad modułem Gate pozwalającym na integrację w standardzie Ethernet oraz Modbus.