Tworzenie logiki w systemie jest bardzo intuicyjne i posiada ogromne możliwości konfiguracyjne (np. graficzny edytor skryptów Script Builder, tekstowy edytor skryptów LUA, możliwość korzystania z wirtualnych obiektów, zmiennych lokalnych i globalnych).