System może być programowany zdalnie z wykorzystaniem zdalnego pulpitu. Wówczas jednostka centralna musi być podłączona do urządzenia, z którym nawiązujemy połączenie. Dzięki takiej konfiguracji mamy pełną kontrolę nad jednostką centralną i możemy wykorzystać pełen potencjał aplikacji do tworzenia logiki systemu Object Manager z dowolnego miejsca.