Na tę chwilę system Grenton oferuje wsparcie czujników temperatury 1-Wire – DS1820 i DS18B20 jednak wkrótce w systemie pojawi się obsługa również innych typów czujników 1-Wire.