Standard Grenton TF-Bus jest standardem wymagającym połączenia szeregowego i nie może być rozgałęziany.