Co to są Beacony BLE?


Beacony BLE to nadajniki sygnału Bluetooth, dzięki którym możemy w systemie Grenton realizować dwie funkcjonalności: One Button i Beacon Zone. Do ich obsługi obsługi, smartfon bądź tablet musi być wyposażony w Bluetooth 4.0 oraz system Android w wersji co najmniej 4.4. Aplikacja Home Manager zainstalowana na urządzeniu ustala swoją pozycję na podstawie sygnałów z beaconów (wysyłanych po bluetooth), a następnie komunikuje się z systemem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.Funkcjonalność Grenton One Button


Jeden przycisk, który zmienia swoją funkcję w zależności od lokalizacji użytkownika ze smartfonem np. ten sam przycisk jeśli będziemy w salonie to załączy oświetlenie w salonie, gdy znajdziemy się w garażu, to załączy oświetlenie w garażu, a jak podejdziemy pod bramę wjazdową to ten sam przycisk, który wcześniej sterował oświetleniem, teraz otworzy bramę. Dodatkowo przycisk One Button w urządzeniach z Androidem możemy wyciągnąć na pulpit jako widget  - nie ma więc potrzeby uruchamiać aplikacji, aby wysterować urządzeniami, z których najczęściej korzystamy i to tylko z wykorzystaniem jednego przycisku.Funkcjonalność Grenton Beacon Zone


Podobnie jak w przypadku One Button również korzystamy z beaconów BLE, ale w tym przypadku nie ma potrzeby wyciągać urządzenie i uruchamiać jakąkolwiek aplikację. Wystarczy, że znajdziemy się w zasięgu danego beacona i zostanie uruchomiona wcześniej zdefiniowana akcja. Czyli w praktyce: jeśli wejdziemy do garażu i mamy telefon w kieszeni, to automatycznie zostanie załączone oświetlenie i będzie świeciło się tak długo, jak długo będziemy znajdować się w zasięgu beacona. Jeśli podejdziemy pod furtkę, to zostanie ona otwarta i może być otwarta dopóki będziemy przy niej stali. Funkcjonalność można wykorzystać np. do realizacji „śledzenia dźwięku” – muzyka będzie grała w tym pomieszczeniu, w którym aktualnie będziemy się znajdować, czy np. do realizacji funkcjonalności „inteligentnej klatki schodowej”; jeśli lokator z bloku podejdzie np. do drzwi wejściowych to zostaną one otwarte i nie będzie musiał szukać klucza, karty czy wstukiwać kodu na domofonie.