Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników systemu Grenton, magistrala TF-Bus jest standardem zamkniętym.