Moduły wejść/wyjść w przypadku awarii jednostki centralnej same nie realizują logiki i moduły na magistrali jednego CLU nie będą się komunikowały. Jednak istnieje szereg rozwiązań, które zabezpieczą instalacje, pozwalając w krótkim czasie przywrócić system do pełnej sprawności. Jedną z nich jest specjalna funkcja CLU Discovery, która za pomocą trzech kliknięć pozwoli wymienić moduł jednostki centralnej na nowy, bez konieczności ponownego konfigurowania systemu. 

Drugi ze sposobów to klonowanie logiki na jednostce centralnej, gdzie w wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej wystarczy wymienić moduł jednostki centralnej i mamy wówczas zapewnioną ciągłą pracę systemu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.


Dodatkowo planujemy wdrożenie funkcjonalności redundantnego CLU, która polegać będzie na tym, że podczas awarii jednej jednostki centralnej, jej obowiązki automatycznie przejmie drugi moduł.