Dokładne ceny urządzeń będą Państwu przekazane przez wybranego Oficjalnego Dealer'a Grenton.


Różnice cenowe pomiędzy modułami, o ile wystąpią, nie będą duże; w związku z powyższym sugerujemy by cena samego modułu nie była kryterium podstawowym do decyzji na temat przewodowości czy bezprzewodowości systemu Smart Home.


Pragniemy zwrócić uwagę również na nasze główne przesłanie. Grenton, pozycjonując się jako dostawca solidnego i niezawodnego rozwiązania Smart Home, dostarcza system hybrydowy (przewodowo - bezprzewodowy) z naciskiem jednak na technologię przewodową, która zapewnia wysoką stabilność i odporność na zakłócenia.