Oczywiście tak. To jedna z bardzo przydatncyh funkcjonalności.

System Smart Home Grenton może być sterowany zarówno w sieci lokalnej (LAN) jak i zdalnie.


Zdalny dostęp realizowany jest poprzez odpowiednie przekierowanie zewnętrznego ruchu przychodzącego do routera naszej sieci na wewnętrzny adres i port jednostki centralnej CLU.