W systemie Grenton Smart Home maksymalna długość magistrali podłączonej do jednej jednostki centralnej (CLU) nie może przekroczyć 300 m.


Niezależnie jednak od wybranej / koniecznej długości magistrali ważne jest by zachować staraność w doborze oraz późniejszym ułożeniu okablowania.


Obraz poniżej przedstawia jakie elementy wchodzą w skład przykładowego segmentu magistrali TF-Bus: