Aby stworzyć system zawierający więcej niż 48 modułów Grenton, należy dołączyć do systemu kolejne jednostki centralne (CLU) za pomocą magistrali systemowej (ETHERNET).


Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy tworzyć bardzo rozbudowane systemy.


Schemat takiego połączenia przedstawia poniższa grafika: