W ofercie systemu Smart Home Grenton znajdują się zarówno urządzenia przewodowe jak i bezprzewodowe.


Dzięki temu System można z powodzeniem zainstalować zarówno w nowych budynkach jak i już w istniejących; czasem przy naprawdę niewielkiej ingerencji w instalację elektryczną obiektu.