Na decyzję o instalacji systemu Smart Home nigdy nie jest za późno. Niemniej jednak moment podjęcia tej decyzji może wpływać na całościowe koszty instalacji oraz łatwość jest przeprowadzenia.


Im wcześniej zatem taka decyzja zostanie podjęta, tym łatwiej będzie wybrać najlepsze rozwiązanie systemu Grenton.

Optymalnym rozwiązaniem jest przygotowanie projektu instalacji elektrycznej w architekturze „gwiazdy” z obwodami zakończonymi w szafie rozdzielczej / sterowniczej. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala odłożyć wybór konkretnego systemu na później, ale w razie potrzeby umożliwia uruchomienie instalacji w klasycznej formie, bez modułów inteligentnego domu.