Tak, funkcjonalność pomiaru mediów dostępna będzie wraz z nadchodzącą aktualizacją oprogramowania Object Manager i aplikacji mobilnej Home Manager.


Funkcjonalność wirtualnego pomiaru mediów nie wymaga żadnego dodatkowego modułu i jest realizowane w oparciu o informacje rejestrowane przez system. W trakcie konfiguracji użytkownik definiuje moc obciążenia podłączonego do wyjścia, a system gromadzi informację przez jaki okres czasu dane wyjście było załączone i jaką wartością (np. dla wyjść ściemnianych). Następnie wartości te są przeliczane z uwzględnieniem mocy obciążenia i przedstawia nam w postaci zużytej energii. 


Oprócz rejestrowania zużycia energii przez wyjścia mamy również możliwość rejestrowania sygnału z wejść np. w postaci pojawiających się impulsów: definiujemy wartość dla danego impulsu (np. w kWh lub m3 itp.), a system zlicza impulsy i kalkuluje zużycie w oparciu o podany przelicznik. Dzięki temu możemy do systemu podłączyć dowolny licznik energii z wyjściem impulsowym.

Sygnały z wejść mogą być również rejestrowane jako statystyka załączenia, dzięki czemu możemy gromadzić informację np. jak długo i kiedy dane okno było otwarte itp.