Start a new topic

[Gate HTTP] Szyfrowanie zapytań i deszyfrowanie odpowiedzi AES-em

Czy jest możliwość deszyfracji odpowiedzi oraz szyfrowania zapytań? 

Chciałbym odpytywać pewne urządzenie lecz szyfruje ono cały ruch.

Login or Signup to post a comment