Start a new topic

1-wire - informacje

 Witam, rozprowadzam instalacje elektryczną i mam kilka pytań odnośnie 1-wire.


Interesuje mnie:

1. jakie są minimalne i maksymalne długości odnóg do podłączenia czujników 1-wire (obrazek, znacznik Y)

2. jakie są minimalne i maksymalne odstępy pomiędzy odnogami (obrazek, znacznik X)

3. ile maksymalnie można podłączyć czujników do jednego modułu? w specyfikacji jest zapis: "Wejście WA i WB obsługują sumarycznie do 16 czujników 1-Wire", tylko nie rozumiem czy to jest 16 na wejście A i 16 na B czy razem 16 na oba wejścia, czyli np 5 dla WA i 11 dla WB

4. jaki jest czas odczytu danych z czujników (co ile są odświeżane dane w systemie)

5. czy do sterowania pompami obiegowymi i temperaturą zasilania instalacji grzewczej również wykorzystuje się czujniki 1-wire czy ze względu na zwłokę polecacie inne? jeśli inne to jakie?

1wire.png
(1.83 KB)
1 Comment

Witam

Testowałem podłączenie kilkunastu czujników tempertury one-wire do modułu Analog IN/OUT. Po wielu testach całkowicie zrezygnowałem z tego modułu i kupiłem raspberry PI 4 oraz podłączyłem te kilkanaście czujników w dwóch grupach do dwóch GPIO malinki. Podłączyłem pullup do 3,3V poprzez rezystor 1k do każdego GPIO. W przypadku raspberry można wykorzystać kilka połączeń GPIO, więc nie ma żadnego problemu z ilością. Do obsługi czujników wykorzystałem Home Assistanta. Integracja poprzez  bramkę HTTP grentona. Wszystko działa doskonale.


1 person likes this
Login or Signup to post a comment