Start a new topic

Metoda Hold roller shutter

Czy ktoś wie do czego służą metody Hold / HoldUp / HoldDown roller shuttera? 


Szanowny Panie,


metody Hold, HoldUp oraz HoldDown w module RollerShutter pozalają na uruchomienie jednego z wyjść (jazda w górę bądź w dół) podczas trzymania przycisku.

Jeżeli do zdarzenia OnHold przycisku przypisze Pan metodę Hold, po przytrzymaniu włącznika roleta będzie poruszała się w wybranym kierunku. Po zwolnieniu przycisku roleta zatrzyma się, a kolejne jego wciśnięcie sprawi, że napęd zacznie pracować w przeciwnym kierunku.

Przypisanie metody HoldUp do zdarzenia OnHold spowoduje, że każdorazowe wciśnięcie włącznika spowoduje jazdę rolety w górę do momentu jego zwolnienia.
Sytuacja ma się analogicznie w przypadku metody HoldDown.


Support

Witam w jaki sposób można systemowo sprawdzić stan rolety, tzn. czy jest jakaś metoda dzięki której będziemy wiedzieli czy roleta jest w stanie zamkniętym czy otwartym ?, w jaki sposób uzyskać taką informację ze modułu RollerShutter?

Z tego co wiem nie ma takiej możliwości

Login or Signup to post a comment